Studnie głębinowe

Studnie głębinowe - Cena

Działamy na terenie woj. Wielkopolskiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego
i Mazowieckiego

Gdzie można wiercić studnie?

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dział II rozdział 6 § 31.1
Każda studnia wiercona musi być wykonana w odległości co najmniej:
7,5 m od osi rowu przydrożnego,
5 m od granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek,
15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo),
30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie,
70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Technologia wykonania studni

Wykonanie odwiertu
Wprowadzenie rury studziennej (niebieska) PVC wraz z filtrem szczelinowym
Oczyszczenie otworu
Obsypka żwirowa
Uruchomienie studni oraz odpompowanie z określeniem wydajności.
Pomiar lustra statycznego i dynamicznego wody w celu doboru odpowiedniej pompy głębinowej.

Wiercenie studni głębinowych - cennik

Wykonanie odwiertu, montaż rury gładkiej i rury z filtrem szczelinowym, obsypka żwirowa oraz dobór pompy głębinowej do danego ujęcia:
- Rura o średnicy Φ125 mm : 200 PLN;
- Rura o średnicy Φ160 mm : 2500 PLN;
- Rura o średnicy Φ200 mm : 350 PLN;
Studnia do głębokości 20 m (średnica rury 110mm lub 125mm) - cena ryczałtowa 4000 PLNInne roboty dodatkowe:
1. Pompa głębinowa Omnigena  lub IBO 750W - 3m3/h, głowica, zawór czerpalny - 2000 PLN
2. Instalacja letnia (pompa głębinowa Omnigena lub IBO 750W - 3m3/h, głowica, zawór   czerpalny, zawór szwedzki, pokrywa) - 2500 PLN
3. Instalacja wewnętrzna z doprowadzeniem do budynku (pompa głębinowa Omnigena lub IBO 750W -  3m3/h, głowica, zawór czerpalny, wyłącznik ciśnieniowy, zbiornik 150l-300l, zawór   szwedzki z kluczem - 4500 PLN

Dokumentacja i pozwolenia - studnie (do 100 m);
- projekt robót geologicznych - (1500 PLN netto) czas na uzyskanie decyzji około 30 dni,
- zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót zleceniodawca wysyła do Starosty lub Burmistrza
na 14 dni przed przystąpieniem do robót (po uzyskaniu decyzji zatwierdzających projekt wiercenia),
- dokumentacja hydrogeologiczna - (1500 PLN netto) - do Starosty i decyzja w ciągu 30-60 dni,
- operat wodnoprawny na pobór wód i wykonanie urządzeń - (1000 PLN netto) czas 30-60 dni,
- dodatkowe koszty to opłaty skarbowe i badania prób wody około 1000 PLN.
W odwiertach głębszych niż 100 m konieczne jest wykonanie Planu Ruchu Zakładu Górniczego
Zdarzają się jeszcze decyzje środowiskowe ale to rzadko - (2000 PLN)